Vnos osebnih podatkov

Prosimo vas da vnesete potrebne podatke za vpis.

left right

Vnesite svoje ime (obvezno).

left right

Vnesite svoj priimek (obvezno).

left right

Vnesite EMŠO (obvezno).

left right

Vnesite davčno številko (Obvezno).

left right

Primer zapisa: SLOVENSKO; HRVAŠKO;... (Obvezno).

M Ž

Vnesite spol (obvezno).

left right

Vnesite svoj dekliški priimek (neobvezno).

Stalno prebivališče

left right

Ulica in h.š. vašega stalnega prebivališča.

left right

Država vašega stalnega prebivališča.

left right left right

Pošta vašega stalnega prebivališča.

left right

Občina vašega stalnega prebivališča.

Naslov, kamor želite prejemati obvestila

left right

Ulica in h.š. za pošto.

left right

Pošta, kamor želite prejemati obvestila (ni obvezno).

Začasni naslov

Moj začasni naslov je enak naslovu za prejemanje obvestil.

left right

Ulica in h.š. vašega začasnega prebivališča.

left right

Pošta vašega stalnega prebivališča.

left right

Občina, kjer imate začasno bivališče.

Kontakt

left right left right

Vaš mobilni telefon, brez posebnih znakov (Obvezno).

left right

Vnesite svoj e-naslov (Obvezno).

Podatki o rojstvu:

left right left right left right

Vpišite datum rojstva (format: dan-mesec-leto).

left right

Vnesite kraj, kjer stre rojeni.

left right

Občina v kateri stre rojeni.

left right

Država, v kateri ste rojeni.

Podatki o predhodni izobrazbi

left right

Izobraževalna organizacija (naziv in sedež šole).

left right

Izobraževalni program in smer.

left right

Strokovna izobrazba.

left right

Občina, kjer ste opravljali šolanje.

left right

Država šole.

left right

Zadnji končani letnik.

left right

Splošni učni uspeh.

left right

Šolsko leto (primer: 2008/2009).

left right

Način končanja šolanja.

left right left right left right

Datum zaključka spričevala (format: dd-mm-llll).

Zaposlitev

left right

Naziv podjetja.

left right

Naslov, ulica in poštna številka podjetja.

left right

Delovna doba v letih.

V primeru da je plačnik podjetje

Obkljukajte, ali je plačnik izobraževanja podjetje.

left right

Naziv podjetja

left right

Naslov, ulica in poštna številka podjetja.

left right

ID št. podjetja / davčna številka (npr.: SI23564587).

left right

Je podjetje davčni zavezanec?

Izobraževalni program

Če se polja ne osvežijo, ponovno izberi vrsto programa.

left right

Vrsta programa (srednješolski, višješolski).

left right

Izberite željeni naziv programa.

left right

Prosimo, izberite kraj, kjer želite obiskovati predavanja.

left right

Izberite letnik vpisa.

left right

Izberite letnik vpisa.

left right

Izberite željeni način plačila.